• Намалена цена

НОТАРИАЛНО ПРАВО - Tом I и Tом II

40,00 лв.
20,00 лв. Спестявате 50%

Двата тома съдържат общо 32 нормативни акта имащи отношение към нотариалната дейност. Разработени са специално за изпита за нотариуси, но няма пречка да бъдат използвани от действащи нотариуси, студенти по право както и от всеки човек имащ отношение към нотариалните производства, реституцията, вещните права и т.н. 

Количество
Последна наличност

  • Сигурно плащане с наложен платеж. Сигурно плащане с наложен платеж.
  • Доставяме пратките с куриерска фирма "Еконт" в цялата страна до офис или адрес с опция за преглед. Доставяме пратките с куриерска фирма "Еконт" в цялата страна до офис или адрес с опция за преглед.

Том I Съдържа:
ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ
НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ АВТОМАТИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ - „НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ“
Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Инструкция № 38 от 1998 г. за прилагане на тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с ПМС No 186 от 1998 г.
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
НАРЕДБА № 36 ОТ 7 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА НОТАРИУСИ
НАРЕДБА № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ОТМЕНЕН)
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЗАКОНА ЗА ПЛАНОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗАКОНА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ И ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Том II съдържа:
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
СЕМЕЕН КОДЕКС
СЕМЕЕН КОДЕКС от 1968
СЕМЕЕН КОДЕКС от 1985
ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

Излизат от печат между 17-21 септември.
Доставка от 3-5 работни дни.
С предимство ще бъдат обработвани заявките на предварително поръчалите.

За предварителни поръчки -www.stefanovandsasheva.com

Нормативните актове са съобразени с действащото законодателство към 1 септември.

2 Артикула